Medlemstyper

Det finnes følgende internasjonale medlemstyper:

Full Membership:
Medlemskapet gjelder i 12 måneder fra innmelding. Det gir deg alle fordeler og tjenester som tilbys i H.O.G. Alle som kjøper en ny H-D får automatisk 1 års gratis medlemskap. Dette hjelper forhandleren deg med. Ett års medlemskap koster 75 Euro. Betal for full medlemskontingent i HOG Sørlandet Chapter til kontonr. 1506 38 17861. Pris 350,- pr. kalenderår.

Life Membership:
Gir samme fordeler som fullt medlemskap. i tillegg tilbys medlemsfordeler eksklusivt for Life members. Lifemedlemskap koster tilsvarende 10 års ordinært medlemskap, og du er da medlem på livstid.Pris 750 Euro.

Associate Membership:
De har mange av fordelene som fullt medlemskap har. Medlemskapet er beregnet for passasjerer og hustandsmedlemmer til en som har fullt-/ livstidsmedlemskap. Ett års medlemskap koster 40 Euro. Betal for assosiert medlemskontingent i HOG Sørlandet Chapter til kontonr. 1506 38 17861. Pris 200,- pr. kalenderår.

Life Associate Membership:
Har mange av fordelene som fullt medlemskap gir. I tillegg tilbys de medlemsfordeler eksklusivt for Life Associate members.Pris 400 Euro. Les mer om de ulike internasjonale medlemstypene her.