Avlysning av National Rally 2021

webupdate0

Etter å ha fulgt med i utviklingen på pandemien har vi innsett at det dessverre ikke lar seg gjøre å arrangere National Rally 2021 i juni som planlagt. Vi har derfor bestemt at vi avlyser NR2021 nå, før det påløper større kostnader for Oslo Chapter. Denne avgjørelsen er tatt av Oslo Chapter i samråd med Pers Hotel på Gol og andre involverte parter. I tillegg til selve arrangementet blir også de tilhørende Ride Out turene og Post Ride avlyst.

Da ingen har betalt noen påmeldingsavgift, vil ingen medlemmer ha noe økonomisk tap basert på vår avgjørelse. Vi skylder derimot en stor takk til Past Director John Johansen og Past Assistant Director Stein Westgård for alt de har gjort for at dette skulle bli et minst like bra arrangement som i 2019. Vi må også takke Pers Hotel for deres store imøtekommenhet, og at de har holdt døren åpen for å kunne arrangere dette rally, og avvist andre kunder for disse dagene selv om sannsynligheten for avlysning var stor.

Neste år håper vi at situasjonen er under kontroll, og at vi kan samles på den måten vi ønsker. Vi ønsker derfor neste chapter lykke til med NR2022!