Bilder fra søndagstur til riksvei 44!

5

​Søndagstur til strekningen Egersund - Flekkefjord på riksvei 44.
Foto: Hans Tore Tangerud