HOG smittevern retningslinjer

webupdate_20200510-101713_1

Info om HOG House!  

Når det gjelder åpning på lørdager fremover, så blir huset åpnet lørdag 23.mai- Men kun på utsiden frem til nye regler fra Regjerningen er på plass.

Vi rigger til med stoler og bord på utsiden og det er kun åpning etter værforbehold- Info om lørdag på HOG House finner dere på Facebook & www.sorlandet.hog.no

Info om aktiviteter!

Det blir ikke lagt inn spesielle aktiviteter for Chapteret før nye retningslinjer er på plass fra staten Norge.
Foreløpig er det kun aktivitet på lørdager (23.mai) Road Captain kurs (Info kommer) og fellestur fra HOG House enkelte torsdager fremover.,
Vi avventer med Ogge til nærmere info kommer.
All ny info fremover legges ut på Facebook og www.sorlandet.hog.no
Har dere spørsmål rundt dette, tar dere gjerne kontakt med Inger Finne Gundersen Tlf: 90672769

Utdrag fra FHI sine retningslinjer:

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer:

Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.
En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Følgende vil gjelde for deltakere på arrangerte turer og arrangement i

H.O.G. Chapter Sørlandet:

Chapteret leder og styre er ansvarlige for at smitteverntiltakene til enhver tid følges. For hvert arrangement i Chapteret regi skal en navngitt person fra styret eller f.eks. en Road Captain eller en Safety Officer som utnevnes spesielt, ha styring og kontroll samt føre tilsyn før og under arrangementet. Arrangementsansvarlig skal gjøres kjent med navn og mobil nr. før arrangementet starter.

Arrangementsansvarlig registrerer alle deltakere i egen logg ved arrangementsstart og tar vare på loggen (smittesporing).
Det skal være antibac tilgjengelig.
Avstand på minst en meter skal overholdes.
Det skal sørges for god plass ved avtalt møtested og stoppe plass.
Vi stopper i utgangspunktet ikke for bespisning på restauranter/kafeteriaer etc., om det ikke er romslig nok på disse stedene – dette vurderes fra sted til sted.
Stoppesteder vurdere på forhånd og underveis, og vi skal som et minimum forholde oss til salgssteders egne smittevernregler i tillegg til egne regler. Være seg kiosk, bensinstasjon etc.
Blir vi flere enn 50 deltakere blir arrangementet delt i 2 grupper.
Gjeldende nasjonale smittevernregler skal alltid overholdes.